Zgłoszenie gabinetu / placówki do akcji Sobota z Fizjoterapią

Uczestniczyłam / uczestniczyłem w Sobota z Fizjoterapią 2017Uczestniczę w programie Dobra Praktyka Fizjoterapeutyczna